• واردات انواع برند های خودرو
  • حمل تا گمرکات کشور
  • اخذ مجوز های مربوطه
  • ترخیص تخصصی انواع خودرو
  • انجام امور شماره گزاری
  • ارائه خدمات پس از فروش در مجهزترین مرکز خدمات خودرویی

تلفن های تماس 09124314351  و  22618307